Tromøy menighet > Aktiviteter > Barn

Aktiviteter for barn

I menigheten på Tromøya finnes det mange gode tilbud for barn. Nedenfor har vi laget en oversikt over de faste kontinuerlige tilbudene.

Se også 'Trosopplæing', som har mange gode avgrensede tilbud.

MiniSing

MiniSing har et stort og variert tilbud til barn i alle aldre.
- Baluba: Sang, lek og kveldsmat for de under skolealder (m/voksen)
- MiniSing kor: Kor for 1.-3.klasse
- Klubb: For 1.-4.klasse
- TweenSing: Kor for 4.-7.klasse
- Skogvokterne: Friluftsgruppe for 5.-7.klasse
FOR MER INFO OM DE FORSKJELLIGE AKTIVITETENE OG TIDER, SE MINISINGS NETTSIDE: minising.no

Søndagsskolen

Det finnes pr nå 2 søndagsskoler på Tromøya.
Den ene holder til på Revesand bedehus, og den andre på Skare bedehus.