Tromøy menighet > Artikler > Nyheter

MILK-kurs

 

04.06.2019

Bli mini-leder! For deg som ble konfirmert i vår.

Velkommen til MILK-kurs!

 

Torsdag 23. mai starter Tromøy MILK-kurs. MILK står for «Minilederkurs» og er et tilbud til de som nettopp har fullført konfirmasjonstiden om å komme på samlinger der vi skal ha det gøy sammen, prate sammen og lære sammen om hva det å være en leder kan bety i kirka. Kurset består av 6 samlinger pluss en tur. Vi håper også at flest mulig at de som er med vil få muligheten til å bli med som miniledere på enten Lys Våken-overnatting i kirka eller konfirmantleir. Etter kurset vil alle som har deltatt på samlingene (minimum 75%) motta et kursbevis.

Vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å delta på kurset og ønsker dermed å finne dager og tidspunkter som passer for flest mulig. Derfor er de følgende datoene og tidspunktene ikke satt i stein helt enda. Eventuelle endringer vil legges inn her fortløpende, og de som melder seg på vil bli lagt inn i SPOND-gruppa vår der informasjonen alltid vil bli oppdatert først og det vil dukke opp påminnelser om kommende samlinger.

 

2019

Første samling: Torsdag 23. mai klokka 19-21

Andre samling: Tirsdag 27. august klokka 19.30-21

Tur: Fredag 30. august til søndag 1. september reiser vi til Havglimt leirsted.
Vi reiser enten med buss eller personbiler avhengig av hvor mange påmeldte vi blir. Kostnaden for leir er med i kurset.

Tredje samling: Tirsdag 1. oktober klokka 19-21

Fjerde samling: Tirsdag 5. november klokka 19-21

 

2020

Femte samling: Tirsdag 4. februar klokka 19-21

Sjette samling: Tirsdag 3. mars klokka 19-21

 

Kurset koster 500,- (inkl. leir). Hvis du er usikker på om du er påmeldt, ta kontakt med ungdomsprest Espen. Det samme gjelder dersom du har spørsmål om kurset, pris eller noe som helst annet knyttet til MILK. Telefon: 41577267 Epost: erk@agderkirken.no