GIVERTJENESTE FOR UNGDOMSPRESTSTILLINGEN PÅ TROMØYA

 

Giver - GI_MENINGTromøy menighet har ansatt Espen Robsahm Kjørven som ungdomsprest.
Han er i full gang med å skape gode arenaer for ungdommene våre på øya.

Bli med å støtte dette viktige arbeidet!

Last ned: Registreringsskjema

Hverdagen for våre barn og unge er stadig i endring, og mange av dem faller lett ut av eller finner seg ikke til rette i faste aktiviteter. Det ser vi også her på øya. Tromøy menighet ønsker å styrke satsningen på gruppen 10-18 år, og nye tilførte trosopplæringsmidler har gitt oss muligheten til å sette inn nye ressurser rettet mot dette arbeidet.
Hovedmålgruppen for ungdomspresten er tweens og ungdom (10-18 år), og stillingen har som primæroppgave å bygge et bredt fellesskap, som er like tiltalende for gutter og jenter, og som i minst mulig grad blir konkurrerende med andre tilbud på øya (her ønskes det å bygge opp et godt samarbeid).
Stillingen er også forankret i menighetens trosopplæringsarbeid.

En slik stilling frigjøre også mer ressurser for de yngre aldersgruppene.

Stillingen finansieres delvis på statlige midler og delvis på givertjeneste.
Det er her vi trenger din hjelp!

Bli med og støtt et meningsfylt og viktig arbeid, hvor vi er med på å ta vare på våre unge og legge til rette for gode oppvekstsvilkår i vårt lokalmiljø.

FINANSIERING
Tromøy menighet får trosopplæringsmidler fra staten tilsvarende ca 30% av en full stilling.
50% finansieres av prosten som en prostipreststilling i sone øst (Moland og Tromøy), hvor 20% er forbeholdt Tromøya.
Det betyr at 20% pluss driftsmidler må finansieres med innsamlede midler.
Derfor har vi etablert en givertjeneste for å sikre at dette flotte arbeidet som nå skjer, kan få fortsette å vokse.

HVORDAN KAN DU GI?

1) Du kan gi et enkeltbeløp til Tromøy menighet - kontonummer: 3000.30.53314. NB! Merk innbetalingen "gimening".
Giver - brosjyre svar2) Du kan bli fast giver, med trekk av selvvalgt beløp hver måned, kvartal, halvår eller årlig. Vil du gi slik, kan du kontakte oss på cdp@agderkirken.no, eller  laste ned registreringsskjema (med info om skattefradrag, AvtaleGiro m.m.). Skriv ut skjema og fyll ut det som passer for deg/dere, signer og send det oss pr brev eller levere oss det på menighetskontoret. (NB! Vedr AvtaleGiro så godtar ikke Nets skannede dokumenter, derfor må de leveres/sendes pr brev. (Det kan leveres i sikker postkasse ved menighetskontoret).

HAR DU BANKID, KAN DU NÅ GJØRE HELE PROSESSEN DIGITALT.

Det gjør du her: Registrering på nett

 

3) Nå kan du også gi gaver via sms og Vipps.
SMS: Send sms til 2468 med kodeord TRO mellomrom og beløpet du vil gi (maks pr sms kr 500).
VIPPS: Klikk 'Betal' i Vipps-appen, til nr 95395. Velg "Ofring TROMØY SOKN", skriv beløp, merk gaven "gimening". Klikk 'neste' og betal.VI HÅPER AT DU/DERE BLIR MED PÅ LAGET!
Bli med og gi en fast månedlig støtte eller et årlig beløp. Beløpet kan du bestemme selv.

Om du vil registrere deg som giver, kan du gjøre det her, eller sende oss en e-post (
cdp@agderkirken.no) med navn, adresse, mobil og eventuelt e-post, og vi sender deg informasjon om betalingsalternativer, skattefradrag m.m.