Invitasjon til Førsteklasses gudstjeneste

Påmelding

Send sms til 91370785 med kodeord 1KL og navn på førsteklassing + navn på en foresatt.

Samlingen i forkant av gudstjenesten er for både førsteklassingen og foreldre
(her kan også søsken være med)
 

Til foresatte

Spesielle behov
Har barnet ditt spesielle behov som vi skulle vite om, så ring gjerne Tromøy menighetskontor (37013645). Alle som vil skal få være med!

Hvem får denne invitasjonen?
Denne invitasjonen sendes til alle 5/6-åringer som er medlemmer og/eller tilhørende av Den norske kirke og som tilhører Tromøy menighet.
(Barnet ditt er tilhørende, hvis minst en av foresatte er medlem av Den norske kirke. Har du spørsmål om dette, så ber vi deg om å ta kontakt.)

Hjertelig velkommen! Vi gleder oss til å se dere!