Informasjonsmøte

30. mai kl 20-21 på Tromøy menighetshus er 8. klassinger m. foreldre/foresatte invitert til infomøte om konfirmantåret. LES MER HER:

Om konfirmantopplegget og påmelding

Påmelding

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Påmeldingsskjema kan leveres på informasjonsmøte 30. mai, men må være levert innen 15. juni.
HUSK DÅPSATTEST om du ikke er døpt på Tromøya.
 

NÅ HAR VI OGSÅ PÅMELDING PÅ NETT.
Klikk HER for å melde på digitalt.


Påmeldingsskjema kan også skrives ut HER og sendes til:
Tromøy menighetskontor, PB 124, 4852 Færvik
eller legges i kirkekontorets postkasse på menighetshuset.

Spørsmål? 
Ta kontakt med kateket Christoffer de Presno 
37 01 36 47 / 913 70 785 (dagtid!) 
eller epost: cdp@agderkirken.no
Følg oss også på: www.tromoy.menighet.no 
www.facebook.com/tromoymenighet

Tilrettelagt konfirmantundervisning

Informasjon om tilrettelagt konfirmantundervisning i Arendal prosti – konfirmantåret 2018-2019
 

Når kirken tilbyr konfirmantundervisning er vi opptatt av at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken på forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje på forskjellige måter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

Tilrettelegging av konfirmanttiden
Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig ønsker vi å tilby et tilrettelagt opplegg i en smågruppe i en av kirkene i prostiet.

Konfirmasjon i en smågruppe
I år tilbyr kirken en tilrettelagt smågruppa der fokus er læring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn og har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Påmelding til dette kan skje ved å kontakte en av de undertegnede. Ring gjerne for nærmere informasjon.

Tilrettelegging i ordinær konfirmantundervisning
Hvis en kommer frem til at det er mest tjenlig å delta i den ordinære konfirmantundervisningen er alle velkommen til dette. Også da trenger vi en dialog med den enkelte for å kartlegge behovet for tilrettelegging slik at konfirmanttiden blir så god som overhode mulig. Kirken er først å fremst opptatt av å gi den enkelte en god opplevelse og en god læringssituasjon. Ta også gjerne kontakt for en samtale om hva som passer for deres konfirmant.

Kontakt - videre informasjon
I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedømme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er også mulighet å ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning.

For mer info og kontaktinformasjon: Kontakt kateket Christoffer de Presno (se over)