Informasjonsmøte

30. mai kl 20-21 på Tromøy menighetshus er 8. klassinger m. foreldre/foresatte invitert til infomøte om konfirmantåret. LES MER HER:

Om konfirmantopplegget og påmelding

EN VIKTIG TID - ET VIKTIG VALG!
Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Hvorfor velge å bli konfirmant? I konfirmanttiden møtes vi i kirka får å tenke nye tanker sammen, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Enten du er kristen eller bare nysgjerrig på hva kristendom handler om, kan du komme som du er og delta i opplegget med det du har av tanker, erfaringer og spørsmål. Vi vil at konfirmanttida skal være en tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker. Vi kommer til å ha undervisning i kirka, dra på tur sammen og delta i en stor innsamlingsaksjon der vi kan gi penger til viktig arbeid for mennesker i nød ute i verden. Velkommen!
 

HVA ER KONFIRMASJON?
Les brosjyren du tidligere har fått fra kirken.
Du finner også link til denne HER

Lokal brosjyre om konfirmantopplegget på Tromøya (inneholder samme tekst som denne siden) kan lastes ned HER.

Se også www.konfirmant.no. Her finner dere nyttig informasjon for både ungdom og foreldre.

JEG ER IKKE DØPT – KAN JEG KONFIRMERES?
Alle kan delta i konfirmantopplegget. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten (konfirmasjonsgudstjenesten). 
Hvis du ikke er døpt, kan du være med i konfirmanttiden, bli kjent med troen og velge om du vil døpes. Hvert år døper vi noen konfirmanter underveis i konfirmanttiden.

TENSINGKONFIRMANT
Om du liker å holde på med musikk (spille, synge, mikse e.l.) er det mulig å bli TenSingKonfirmant. Da går du fast på TenSing hver onsdag kl 19-21 gjennom hele året, så vil du få den undervisningen du skal gjennom samlings-stundene der. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser i dette opplegget.

LEIR
Ved siden av undervisning annenhver uke, reiser vi også på konfirmantleir til Evjetun 5. - 7. april 2019. 
Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. 

VIKTIGE TIDSPUNKT
Konfirmasjonstiden strekker seg over åtte måneder fra september til mai. Gruppesamlingene er annen hver uke på tirsdager etter skoletid (hver onsdagskveld for de som velger TenSing).

Første gang vi samles skal vi gå ”Pilegrimsvandring” langs den gamle kirkeveien fra menighetshuset til Tromøy kirke. 
NB! Klær etter vær er lurt! Sett av dagen allerede nå:
Tirs. 28. aug. kl. 18 for dere med postnr. 4812 o.a.
Tirs. 4. sept. kl. 18 for dere som har postnr. 4818

Sett også av søndag 9. september til presentasjonsgudstjeneste i Færvik kirke kl 11.

PRIS
Opplegget koster kr 200,- for materiell. I tillegg vil leiren komme på kr 1.200,- (vi har flere løsninger hvis pris er et hinder for deltakelse).

INFORMASJON UNDERVEIS I KONFIRMASJONSTIDEN
I hovedsak vil vi legge nødvendig informasjon ut på vår nettside  www.arendal.kirken.no/tromoy - og informere om ny informasjon via sms. Derfor ber vi i innmeldingsskjemaet om foreldres mobilnr. Om dere ikke har tilgang på mobil/ internett, finner vi alternative løsninger.

HVORFOR internett? Det er to grunner til denne løsningen:
1) Menigheten har fokus på miljø, og ønsker å redusere papirbruken.
2) Menigheten bruker mye tid og penger på utsendelser pr brev, noe vi ønsker å kutte ned på.

TILRETTELAGT KONFIRMANTOPPLEGG:
Har konfirmanten særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.
Se også eget skriv om tilrettelagt konfirmantundervisning.

Påmelding

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Påmeldingsskjema kan leveres på informasjonsmøte 30. mai, men må være levert innen 15. juni.
HUSK DÅPSATTEST om du ikke er døpt på Tromøya.
 

NÅ HAR VI OGSÅ PÅMELDING PÅ NETT.
Klikk HER for å melde på digitalt.


Påmeldingsskjema kan også skrives ut HER og sendes til:
Tromøy menighetskontor, PB 124, 4852 Færvik
eller legges i kirkekontorets postkasse på menighetshuset.

Spørsmål? 
Ta kontakt med kateket Christoffer de Presno 
37 01 36 47 / 913 70 785 (dagtid!) 
eller epost: cdp@agderkirken.no
Følg oss også på: www.tromoy.menighet.no 
www.facebook.com/tromoymenighet

Tilrettelagt konfirmantundervisning

Informasjon om tilrettelagt konfirmantundervisning i Arendal prosti – konfirmantåret 2018-2019
 

Når kirken tilbyr konfirmantundervisning er vi opptatt av at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken på forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje på forskjellige måter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

Tilrettelegging av konfirmanttiden
Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig ønsker vi å tilby et tilrettelagt opplegg i en smågruppe i en av kirkene i prostiet.

Konfirmasjon i en smågruppe
I år tilbyr kirken en tilrettelagt smågruppa der fokus er læring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn og har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Påmelding til dette kan skje ved å kontakte en av de undertegnede. Ring gjerne for nærmere informasjon.

Tilrettelegging i ordinær konfirmantundervisning
Hvis en kommer frem til at det er mest tjenlig å delta i den ordinære konfirmantundervisningen er alle velkommen til dette. Også da trenger vi en dialog med den enkelte for å kartlegge behovet for tilrettelegging slik at konfirmanttiden blir så god som overhode mulig. Kirken er først å fremst opptatt av å gi den enkelte en god opplevelse og en god læringssituasjon. Ta også gjerne kontakt for en samtale om hva som passer for deres konfirmant.

Kontakt - videre informasjon
I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedømme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er også mulighet å ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning.

For mer info og kontaktinformasjon: Kontakt kateket Christoffer de Presno (se over)