Kontaktinformasjon


TROMØY MENIGHET

BESØKSADRESSE

Adresse: Elgveien 32, 4818 FÆRVIK - se kart
Telefon: 37 01 36 45
Epost: tromoy.menighet@agderkirken.no

POSTADRESSE

Tromøy menighet
Postboks 124
4852 FÆRVIK

Ansatte i Tromøy menighet


Organist

Halldis Berntsen

91342872

Send e-post

Menighetssekretær

Elin Christensen

97618838

Send e-post

Kateket

Christoffer Garcia de Presno

91370785

Send e-post

Ungdomsarbeider

Tommy Eikelia

94481781

Sokneprest

Lars Peder Holm

93080998

Send e-post

Kirketjener

Iselin Nathalie Larsen

40606259

Send e-post

Prestevikar

Åsta Ledaal

91878348

Kirketjenervikar

Svein Arnold Olsen

93823151

Send e-post

Samtale med prest


Det er mange ting i livet det kan være viktig å samtale med en annen om. I en fortrolig samtale er det den som kommer som bestemmer hva det er viktig å samtale om. Det kan være samtale om tro, tvil, sorg, Gudsbilde, relasjoner eller annet som det er viktig å få snakket om. Presten har taushetsplikt. Ta kontakt for å avtale et tidspunkt, enten ved å ringe, sende sms eller e-post. Mobil 930 80 998 eller send epost til sokneprest Lars Peder Holm her.

Betalinger og gaver


Kontonummer: 3000.30.53314

Vipps gaver: 95395 (merk betaling som gave)

Vipps utleie: 95398

Organisasjonsnr: 976 992 121

Personvernerklæring


Hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger